ره پی، خدمات امن و نوین پرداختهای خٌرد
  • جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

مغایرت تسویه

در صورت تراکنش ناموفق به معنی کسر شدن وجه از حساب مشتری ،جهت پیگیری و رفع مغایرت مشتری گرامی می تواند با وارد نمودن اطلاعات تراکنش در فرم زیر درخواست خود را ثبت نماید. لازم به ذکر است کلیه تراکنش ها طی مدت 48 ساعت واریز خواهد شد.