ره پی، خدمات امن و نوین پرداختهای خٌرد
  • سه شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۳
مغایرت تسویه

مغایرت تسویه

در صورتی که در پیشخوان شما، تراکنشی در وضعیت موفق قرار دارد و با توجه به پلن خریداری شده شما، هنوز با شما تسویه نشده است و یا تراکنش موفق بوده و در پیشخوان شما نمایش داده نمی شود، از این فرم برای ثبت مغایرت استفاده نمایید.